Çanakkale 1 Şubesi

Unvan değişikliği sözlü sınavları ivedilikle yapılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı sayılan adayların sözlü sınavlarının ivedilikle gerçekleştirilerek atamalarının yapılmasını talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre münhal kadrolar için unvan değişikliği yazılı sınavları elektronik ortamda, 2-4 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak aradan üç aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen yazılı sınavda başarılı olmuş adayların sözlü sınavları hâlâ yapılmamıştır.

Unvan değişikliği sınavlarının ivedilikle sonuçlandırılarak atamaların yapılması konusunda Bakanlık çalışanları arasında haklı ve yerinde bir beklenti oluşmuştur. Bu itibarla, unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı sayılan adayların sözlü sınavlarının ivedilikle gerçekleştirilerek atamalarının yapılması elzemdir.