Hakem Kurulu'nun adaletsiz kararına şerh düştük


160 | 18.09.2019
| |

Uyuşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sona erdi. Konfederasyonumuz Memur-Sen ile birlikte, 1 milyonu aşkın eğitim çalışanının haklı ve yerinde beklentilerini göz ardı eden, Kamu İşveren Heyeti ile uzlaşılmış konuları dahi görmezden gelen, haksız ve adaletsiz Hakem Kurulu kararına şerh düşerek itirazlarımızı dile getirdik.

Şerh metninde;

-10-14 Ağustos’ta toplu sözleşme müzakerelerine ara verildiği ve bu durumun toplamda 5 günlük bir zaman diliminin kullanılamamasına yol açtığı,

-Kamu Görevlilerinin teklifini 24 Temmuz’da iletmesine karşın, Kamu İşveren Heyeti’nin bundan 22 gün sonra yani görüşmelerin sona erdiği 20 Ağustos’tan sadece 5 gün önce ilk teklifini ilettiği,

-Gelen teklifin hem kamu görevlilerinin genelini hem de hizmet kollarını ilgilendiren konuları içeren kapsamlı bir toplu sözleşme metni içeriği değil, sadece kamu görevlilerinin ve kamu görevlileri emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında altı aylık dönemler halinde alacağı artış teklifini içerdiği,

-Kamu İşvereni Heyet Başkanı’nın Bakanlık hizmet binasında bütünüyle paylaşılmayan bir tutanağın imzalanması suretiyle uyuşmazlığın kayıt altına alınacağına ilişkin bilginin ve değerlendirmenin sadece kamu görevlilerinin geneline yönelik bölüm için paylaşıldığı,

-Kurula yaptıkları başvuruda uyuşmazlıkla sonuçlanma halinin tarafların ortak kararı olarak değil Kamu İşveren Heyeti’nin Tespit tutanağı düzenlenmesi tavrının sonucunda olduğunu ifade eden hizmet kollarının bulunduğu,

ve sürece dair eleştiri ve önerilerimize yer verildi.

Hizmet kolu özelinde ise eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü sağlanmadan eğitim sisteminde istenen başarının elde edilemeyeceği gerçeğinden hareketle; öğretmenler, eğitim yöneticileri, akademisyenler, millî eğitim ve üniversite idari personeli yönünden masaya taşıdığımız tekliflerimizin kabulünün gerekliliği noktasında itirazlarımız yer aldı.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top